Lydbøker kan gjøre deg til en bedre sjåfør

Driving: Young Woman Using Cell Phone For Directions

Har du en lang biltur i vente? Dersom du lytter til en lydbok i bilen vil du være mer fokusert, ha kortere responstid og holde deg til fartsgrensen. Det viser ny forskning fra Universitetet i Guelph, Canada.

Mange kollisjoner relatert til utmattelse og søvnmangel skjer på kjedelige bilturer, sier Lana Trick, professor i psykologi. Hun har studert oppmerksomhet, bilkjøring og kollisjonsrisiko.

Det ligger i menneskets natur at vi vil unngå vakuum og stillstand i hjernen. Den vil naturlig ønske å komme videre og en naturlig konsekvens av dette blir for eksempel å ta opp mobiltelefonen, sier hun.

Bedre kjøreprestasjoner under lange kjøreturer

Vi ville finne ut om det fantes måter å distrahere mennesker som virker prestasjonsfremmende, sier Trick.

Trick har sammen med forskeren Ryan Toxopeus og masterstudenten Robert Nowosielski undersøkt hvordan bilførere responderer på ulike kjøreforhold mens de lytter til Harry Potter som lydbok.

Resultatene ble nylig publisert i tidsskiftet «Accident Analysis and Preventions». Dette er den første studien som undersøker hvorvidt lydbøker kan brukes for å forbedre kjøreprestasjoner. Tidligere studier har sammenlignet lydbøker mot andre vanlige distraksjoner i bil, som bruk av mobiltelefon.

Ved å bruke en bilsimulator kunne forskerne undersøke effekten av enkle og komplekse miljøer, inkludert trafikk, landskap og svingete veier. Noen deltakere fikk i oppgave å kun kjøre, andre lyttet til en lydbok mens de kjørte.

Forskerne benyttet standardmålinger på kjøreprestasjoner, inkludert responstid på bremsing ved plutselige farer, samt hastighet og posisjonering.

Studiet viste at å lytte til en lydbok forbedret prestasjonen under begivenhetsløse kjøreturer der personen risikerer å oppleve mental «underbelastning».

Raskere responstid

Under enkle kjøreturer vil personer som lytter til lydbøker mens de kjører, bremse raskere som en respons av plutselige oppståtte farer. Lydbøker bidro også til å redusere fartsovertredelse, noe som er en vanlig respons av mental underbelastning.

Trick sier at funnene er særlig til nytte for personer som har daglige lange pendlerreiser på lange kjente strekninger som for eksempel landeveiskjøring.

Smart hvis man er dårlig på multitasking

Studiene viste at under mer komplekse kjøreturer med variert risikobilde, kan lydbøker med fordel legges til som distraksjon når personen er dårlig på multitasking. Personer som er i stand til å enkelt veksle mellom oppgaver påvirkes ikke negativt.

Trick forteller at hun er fascinert av studiens resultater, og at hun er nysgjerrig på hvorvidt bruken av ulike lydboksjangre kan ha ulik effekt på kjøreprestasjonene.

Vi startet med Harry Potter. Men kanskje finnes det en magisk bok? Noen bøker kan også kanskje bli for komplekse.

Kilde: https://www.guelphtoday.com

Prøv Storytel gratis i 14 dager

12 bøker du bør høre denne vinteren