Aktuelt Boktips

6 lydbøker om holocaust i Norge

26. november 2022 er det 80 år siden det tyske skipet DS Donau seilte ut fra kai i Oslo med 532 norske jøder om bord, på vei til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Kun ni av dem kom tilbake i live. I denne samlingen av lydbøker kan du lære mer om hvordan den norske jødedeportasjonen ble muliggjort, og historiene til ofrene som enten mistet livet, sine eiendeler og verdier, eller hele eller store deler av familien sin.

Ikke abonnent? Prøv Storytel gratis i 14 dager!


Propaganda og presse under okkupasjonen

Det norske jødehatet
av Bjørn Westlie
Lest av Ole-Thore Hasseldal

I krig er sannheten alltid det første offeret. Slik var det også i Norge under andre verdenskrig, men har vi tatt inn over oss den rollen nordmenn selv spilte i spredningen av antisemittisk propaganda under krigen? Kunne norske redaktører handlet annerledes enn de gjorde? Og hvorfor ble det ikke tatt et oppgjør med denne hatretorikken i krigsoppgjøret?

Historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom

Likvidasjonen
av Synne Corell
Lest av Rudy Claes

Holocaust i Norge besto av to likvidasjonsprosesser: en økonomisk og en fysisk. Den økonomiske likvidasjonen innebar at alt jødene eide, ble inndratt av okkupasjonsregimet. Verdiene skulle gjøres om til rene penger, som så skulle tilfalle staten. Den fysiske likvidasjonen betydde arrestasjoner, deportasjoner og drap av den jødiske befolkningen i Norge. Disse prosessene var uløselig forbundet.

I denne lydboka følger vi menneskene som planla, deltok i og utførte overgrepene mot jødene i Norge, og vi ser i detalj hva de gjorde. Vi kommer også tett på familiene og enkeltmenneskene som ble ofre for disse handlingene.

Om ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust

Den største forbrytelsen
av Marte Michelet
Lest av Cathrin Gram

En rystende fortelling om frontkjempere, statspolitiet og de nazistiske byråkratene som gjorde den norske jødeutryddelsen mulig. 26. november 1942 står ofre og gjerningsmenn ansikt til ansikt. Da går den første transporten med norske jøder til Auschwitz. Bare et fåtall skal vende tilbake i live. Hvem stod bak forsøket på å utslette jødene fra Norge? Hvorfor og hvordan kunne denne forbrytelsen skje?

Herman Sachnowitz forteller

Det angår også deg
av Arnold Jacoby
Lest av Tor Stokke

Norsk-jødiske Herman Sachnowitz fra Larvik ble sendt til Auschwitz i 1942, sammen med sin far, sine tre søstre og fire brødre. Hermans far og alle søstrene ble gasset i hjel ved ankomsten til leiren, mens Herman og de fire brødrene hans klamret seg fast til livet, så lenge som mulig. Herman sto snart alene tilbake av en familie på ni. Og han bestemte seg: Han skulle tilbake til Norge. Han skulle overleve.

Betzy Rosenbergs fortelling

Jenta i veggen
av Lena Lindahl
Lest av Ingeborg Sundrehagen Raustøl

Betzy Rosenberg mistet hele familien sin i Auschwitz. Selv greide hun å gjemme seg rett foran nesa på de tyske og norske nazistene i Trondheim, takket være et medmenneske som risikerte livet ved å skjule henne i en hytte. I nabohytten holdt nazistene fester, og selv Henry Rinnan, leder for den beryktede Rinnan-banden kunne dukke opp uventet.

Om forfølgelsen, deportasjonen, og drapet på en norsk familie

Kathe, alltid vært i Norge
av Espen Søbye
Lest av Anders Ribu

Samvittighetsfullt har 15-årige Kathe Lasnik, elev ved Fagerborg skole, med skråstilt skjønnskrift svart på Spørreskjema for jøder i Norge. Under rubrikken Når kom De til Norge? har hun skrevet: Alltid vært i Norge. Skjemaet er datert 16. november 1942. Ti dager senere føres hun, faren, moren og en søster om bord på troppetransportskipet Donau sammen med 532 andre jøder. Den 1. desember er Kathe Lasnik drept i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau.


Flere lydboktips? Se også 7 sterke biografier10 lydbøker for en god diskusjon eller 9 gode romaner til senhøsten.


Ikke abonnent? Prøv Storytel gratis i 14 dager!

%d bloggers like this: